• จักรเย็บผ้าหนัก - CT300U (1)
แบบ: CT300U (1)
จักรเย็บผ้าหนัก
CT300U Chainstitch จักรเย็บผ้าเพื่องานหนัก (เมตริกขนาดกระทู้ที่มีน้ำหนักเบาและเสียงรบกวนน้อยกว่า)

สอบถามข้อมูลในตอนนี้ +สอบถามข้อมูลในตอนนี้ -