• เครื่องเย็บผ้าหน้าที่หนัก - CT300W (1)
แบบ: CT300W (1)
เครื่องเย็บผ้าหน้าที่หนัก
CT300W Chainstitch จักรเย็บผ้าเพื่องานหนัก (อิมพีเรียลขนาดกระทู้)
สอบถามข้อมูลในตอนนี้ +สอบถามข้อมูลในตอนนี้ -