• จักรเย็บผ้าหนัก - CT300U (2)
แบบ: CT300U (2)
จักรเย็บผ้าหนัก
CT300U รุ่นที่แตกต่างกันหลายเข็มเดินเครื่องฟีเท้า / เข็มที่มีขนาดมาตรวัดต่างๆ
สอบถามข้อมูลในตอนนี้ +สอบถามข้อมูลในตอนนี้ -