• จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม - CT300U 194A
แบบ: CT300U 194A
จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม
เครื่อง 300U 194A Chainstitch เย็บหนัก; 1 เข็มเดินเครื่องด้วยเท้า 267,715 กระบอกใหญ่
สอบถามข้อมูลในตอนนี้ +สอบถามข้อมูลในตอนนี้ -